• OdborZápisný poplatok 1x pri zápiseŠkolné polročneČiastočná úhrada nákladov polročne
  hudobný (hudobná škôlka)36 €15 €
  hudobný (hudobný nástroj, spev)40 €
  výtvarný, tanečný, literárno-dramatický36 €15 €
  + ďalší skupinový odbor (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický)36 €15 €
  hmotná núdza (prosíme dokladovať!) bez poplatkov
 • SzakBeiratkozási díj 1 x beiratkozáskorTandíj féléventeAnyagköltség részleges térítése félévente
  zene (zeneovi)36 €15 €
  zene (hangszer, ének)40 €
  képzőművészet, tánc, színjátszás36 €15 €
  + további csoportos szak (képzőművészet, tánc, színjátszás)36 €15 €
  anyagi szükséghelyzet (kérjük, dokumentálja)illeték nélkül
  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje