Prihláška na štúdium na našej škole

 

 

Prihláška na štúdium - Jelentkezési lap

 

Vážení rodičia!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu školu. 

Elektronické prihlášky môžete podať do 14.9.2021, talentové prijímacie skúšky sa realizujú 2-14. septembra 2021. Vtedy bude potrebné podpísať Vami vyplnené a školou vytlačené prihlášky. Ďalšie organizačné informácie poskytneme na kontaktné údaje zadané na elektronickej prihláške. Prosíme, aby ste vyplneniu údajov venovali veľkú pozornosť.

1. Výber elokovaného pracoviska, na ktorom bude žiak navštevovať naše vyučovanie (Pobočka)

2. Výber umeleckého odboru - konkrétna ponuka závisí od danej obce (Odbor)

3. Výber hudobného nástroja (Predmet)

4. Vyplnenie osobných údajov

5. Potvrdenie elektronickej prihlášky

Tešíme sa na stretnutie v školskom roku 2021/2022!

 


Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy bizalmat szavaztak művészeti iskolánknak.

Az elektronikus jelentkezés 2021. szeptember 14-én zárul, a tehetségvizsgákra 2021. szeptember 2-14. között kerül sor. Ekkor fogják aláírni ezeket az előre kitöltött és általunk kinyomtatott jelentkezési lapokat. Minden további szervezési kérdéssel kapcsolatban a jelentkezési lapon kitöltött adatok alapján értesítjük Önöket, kérjük, adataikat töltsék ki figyelmesen.

1. Település kiválasztása, ahol szeretnének művészeti oktatásban részt venni (Pobočka)

2. Szak kiválasztása az adott település kínálatából (Odbor)

3. Hangszer kiválasztása (Predmet)

4. Adatok kitöltése

5. Jelentkezési lap jóváhagyása

Várjuk a személyes találkozást a 2021/2022-es iskolaévben!

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   
 


  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Ing. Ölveczky Mónika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje