• Prihláška na štúdium na našej škole

   

   

  Prihláška na štúdium - Jelentkezési lap

   

  Vážení rodičia!

  Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu školu. 

  Elektronické prihlášky môžete podať do 14.09.2023. Vami vyplnené a školou vytlačené prihlášky bude potrebné podpísať.

  Vyplnené prihlášky môžete odovzdať na sekretariáte našej školy (Nádvorie európy 18, 946 01 Komárno), denne medzi 08.00 a 16.30 hod.

  Ďalšie organizačné informácie poskytneme na kontaktné údaje zadané na elektronickej prihláške. Prosíme, aby ste vyplneniu údajov venovali veľkú pozornosť.

  1. Výber elokovaného pracoviska, na ktorom bude žiak navštevovať naše vyučovanie (Pobočka)

  2. Výber umeleckého odboru - konkrétna ponuka závisí od danej obce (Odbor)

  3. Výber hudobného nástroja (Predmet)

  4. Vyplnenie osobných údajov

  5. Potvrdenie elektronickej prihlášky

  Tešíme sa na stretnutie v školskom roku 2023/2024!

  Prihlášku na našu školu si môžete stiahnuť aj odtiaľto vo forme PDF: prihlaska_cestne_2022-23.pdf


  Tisztelt Szülők!

  Köszönjük, hogy bizalmat szavaztak művészeti iskolánknak.

  Az elektronikus jelentkezés 2023. szeptember 14-én zárul. Az előre kitöltött és általunk kinyomtatott jelentkezési lapokat alá fog kelleni írni.

  A kitöltött jelentkezési lapokat le lehet adni munkanapokon (Európa udvar 18, 945 01 Komárno), 08.00 és 16.30 között.

  Minden további szervezési kérdéssel kapcsolatban a jelentkezési lapon kitöltött adatok alapján értesítjük Önöket. Kérjük, adataikat töltsék ki figyelmesen.

  1. Település kiválasztása, ahol szeretnének művészeti oktatásban részt venni (Pobočka)

  2. Szak kiválasztása az adott település kínálatából (Odbor)

  3. Hangszer kiválasztása (Predmet)

  4. Adatok kitöltése

  5. Jelentkezési lap jóváhagyása

  Várjuk a személyes találkozást a 2023/2024-es iskolaévben!

  A jelentkezési lapot iskolánkba letölthetik PDF formátumban innen: prihlaska_cestne_2022-23.pdf

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     
   


  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje