• Oznam - Értesítés

     • Usmernenie k prerušeniu vyučovania 

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypodľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách,na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19  

       prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

     • Népi kerámia alkotóműhely - Tvorivé dielne ľudovej keramiky

     • Aktualizációs képzés–Aktualizačné vzdelávanie

     • 7. Komáromi Mézfestivál - 7.Komárňanský medový festival

   • Kontakty

    • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
    • szusart@gmail.com
    • +421944235432
    • Školská 332, 946 31 Chotín
  • Fotogaléria

   • Karácsonyi kocert - Vianočný koncert
   • Angyalkák muterme - Ateliér anjelikov
   • Dance Life Expo Brno
   • Negyedévi kiállítás - Štvrťročná výstava
   • Ünnepélyes tanévnyitó - Otvorenie školského roka
   • SZMPSZ Nyári Egyetem Komárno, Rimavská Sobota – Letná Univerzita
   • Táncos képzés - Tanečné vzdelávanie
   • Nyári tábor - Letný tábor
   • Évzáró musor Matica Slovenská Koncoročný program
   • Évzáró műsor Martoson – Koncoročný program v Martovciach