• Hudobný odbor

    • Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha individuálne okrem predmetu hudobná náuka a prípravná hudobná výchova (hudobná škôlka) ktoré sa vyučujú skupinovou formou.

     Naši učitelia hudobného odboru sú vysokej profesionálnej úrovni, sú medzi nimi skladatelia a umelci s dlhoročnými skúsenosťami tak na koncertnom pódiu ako aj v triede.

     V nižších ročníkoch formou hry sa dieťa naučí základné hudobné, pohybové a rytmické zručnosti. Potom nasleduje hra na zvolenom nástroji.

     Naši žiaci vystupujú na viacerých koncertoch, zúčastnia sa na domácich a zahraničných súťažiach.

    • Zeneszak

    • A zeneoktatás egyénileg zajlik, kivéve a zeneelmélet és az előkészítő zenei oktatás (zenei óvoda) tantárgyait, amelyeket csoportos formában tanítunk.

     Zenetanáraink magas szakmai színvonalat képviselnek, zeneszerzőket és előadóművészek, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek mind a koncertszínpadon, mind az osztályteremben.

     Az alsó tagozatban a gyermek elsajátítja az alapvető zenei, mozgási és ritmikus képességeket. Ezt követi a tanulás a kiválasztott hangszeren.

     Diákjaink számos koncerten, hazai és nemzetközi versenyen vesznek részt.

  • Čo ponúkame?                          Mit kínálunk?

    • Okrem základných klasických hudobných nástrojov a spevu vyučujeme aj hru na elektrickej gitare, ktorá je čoraz obľúbenejšia.
    • •  Hra na klavíri

     •  Hra na husliach

     •  Hra na klasickej gitare

     •  Hra na elektrickej gitare

     •  Hra na zobcovej flaute

     •  Hra na ľudových hudobných nástrojoch - citara

     •  Spev

     •  Hudobná náuka

     •  Prípravná hudobná výchova - hudobná škôlka

    • Az alapvető klasszikus hangszerek és az éneklés mellett elektromos gitárt is tanítunk, mely napjainkban egyre népszerűbbé válik
    • •  Zongora

     •  Hegedű

     •  Klasszikus gitár

     •  Elektromos gitár

     •  Fuvola 

     •  Népi hangszer - citera

     •  Éneklés

     •  Zeneelmélet

     •  Előkészítő zenei oktatás - zenei óvoda

  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Ing. Ölveczky Mónika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje