• Literárno-dramatický odbor - Színjátszás szak

    • Literárno - dramatický odbor

    • Literárno dramatický je odbor, ktorý sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy a je nepostrádateľnou činnosťou žiakov.

     Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety - slovesnosť a prednes, pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove.

     Pre najmenšie detí ponúkame praktické skúsenosti v oblastiach, ako sú základy dramatickej tvorby, dramatickej slovesnosti pohyb, prednes, hlasová príprava a práca v súbore.

     Vo vyšších ročníkoch preberieme aj ďalšie poznatky z dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes, ako aj prácu v súbore, hlasovú prípravu a prednes.

    • Színjátszás

    • Iskolánk színjátszás tagozata szeretne hozzájárulni az óvodás és iskolás korú gyerekek színművészet oktatásához, fejlesztéséhez, s ezt a kitűnő lehetőséget kínáljuk az Ön gyermekének is.

     A gyermekek előkészítő drámaképzéssel kezdik, később más tantárgyakkal bővül a kínálat - szövegértelmezés és előadás, valamint mozgásfejelsztés a legfontosabbak közülük.

     A legfiatalabb gyermekek számára gyakorlati tapasztalatokat kínálunk olyan területeken, mint a drámajátékok alapjai, szavalat, szövegdramatizálás, mozgás, a hangképzés és a társulati munka.

     A magasabb évfolyamokban a drámajátékkal, a szerepjátékkal és a művészi szavalással, továbbá a társulati munkával és a hangképzéssel ismerkednek, valamint előadásokon vesznek részt.

   • Stránku pripravujeme

    Táto stránka sa zatiaľ pripravuje

  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
 • Fotogaléria

  • Karácsonyi kocert - Vianočný koncert
  • Angyalkák muterme - Ateliér anjelikov
  • Dance Life Expo Brno
  • Negyedévi kiállítás - Štvrťročná výstava
  • Ünnepélyes tanévnyitó - Otvorenie školského roka
  • SZMPSZ Nyári Egyetem Komárno, Rimavská Sobota – Letná Univerzita
  • Táncos képzés - Tanečné vzdelávanie
  • Nyári tábor - Letný tábor
  • Évzáró musor Matica Slovenská Koncoročný program
  • Évzáró műsor Martoson – Koncoročný program v Martovciach