• Výtvarný odbor

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
    • Výtvarný odbor

    • Vo výtvarnom odbore ponúkame deťom naberanie skúseností s materiálmi. Chceme im dopriať „zašpiniť sa“, uvoľniť sa, vymýšľať, výtvarne sa vyjadriť, ale naučiť sa po sebe aj upratať.

     Radosť z akcie a hry u mladších detí pomaly premieňame na cieľavedomú a tvorivú prácu a na zdokonaľovanie klasických aj výtvarných techník

     Vyučovanie detí sa neobmedzuje iba na kresbu a maľbu, pravidelne sa vyrábajú grafiky, pracuje sa s hlinou, drôtom, textíliami, či sklom. Našim cieľom je podporiť vzťah detí k umeniu a rozvinúť v nich kreativitu.

     Žiaci svoje zručnosti a vedomosti overujú nielen na hodinách, ale aj doma, v škole, v prácach pre komunitu, v ktorej žijú. Táto „praktická stránka“ ich tvorby je mimoriadne dôležité pri formovaní osobnosti jedinca.

     Individuálne majú možnosť rozvíjať svoje remeselné zručnosti a svoje intelektuálne schopnosti.. 

    • Képzőművészet

    • Iskolánk képzőművészet tagozata szeretne hozzájárulni az óvodás és iskoláskorú gyerekek képzőművészet oktatásához, fejlesztéséhez, s ezt a kitűnő lehetőséget kínáljuk az Ön gyermekének is.

     A vizuális nevelés fontos feladata az esztétikai nevelés, amelynek középpontjában a világ gazdagságának felfedeztetése, az érzéki tapasztalás érzékenységének (általában az esztétikai fogékonyságnak) a fejlesztése áll.

     A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén, segítik az önismeret, az önértékelés kialakulását, fejlesztik a koncentráló képességet, az önszabályozást is. A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása során gyarapszik a szókincs, árnyaltabbá válik a fogalmazás. A csoportos vagy projekt feladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak fejleszti az anyanyelvi kommunikációt és a szocializációt. Az alkotó tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés, illetve ismeretfeldolgozás erőteljesen fejleszti az önálló tanulási képességeket.

     A vizuális nevelés, jellemzően önállóságra késztető kreatív, saját érdeklődésre építő komplex hatású gyakorlati feladatokon keresztül valósul meg, amelyek során lehetőség nyílik különböző élmények és ismeretek integrálására, ami nagyban segítheti a motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását.

     A vizuális nevelés fontos célja múltunk értékeinek felmutatása mellett mai életünk pozitív vonásainak felkutatása, a kortárs művészetek megismertetése, a fiatalokat ma érő számtalan spontán vizuális hatás közös élménnyé rendezése, hogy azok a fiatal generáció összetartozásának alapjává válhassanak.

    • Deti naučia sa tieto techniky výtvarného umenia:
    •  

     •  Kresba

     •  Maľba

     •  Grafika

     •  Textilné techniky

     •  Maľovanie na sklo

     •  Drôtovanie

     •  Práca s papierom,

     •  Keramika

     •  Práca s hrnčiarskou hlinou

     •  Bábkarstvo

    • A tanszak keretén belül a gyerekek megismerkednek és elsajátítják az alábbi képzőművészeti technikákat:
    •  

     •  Rajz

     •  Festés

     •  Grafika

     •  Textil

     •  Üvegfestészet

     •  Fémművesség

     •  Papír

     •  Kerámia 

     •  Agyagozás

     •  Bábozás

   • Stránku pripravujeme

    Táto stránka sa zatiaľ pripravuje

  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
 • Fotogaléria

  • Karácsonyi kocert - Vianočný koncert
  • Angyalkák muterme - Ateliér anjelikov
  • Dance Life Expo Brno
  • Negyedévi kiállítás - Štvrťročná výstava
  • Ünnepélyes tanévnyitó - Otvorenie školského roka
  • SZMPSZ Nyári Egyetem Komárno, Rimavská Sobota – Letná Univerzita
  • Táncos képzés - Tanečné vzdelávanie
  • Nyári tábor - Letný tábor
  • Évzáró musor Matica Slovenská Koncoročný program
  • Évzáró műsor Martoson – Koncoročný program v Martovciach