• Literárno-dramatický odbor - Színjátszás szak

    • Literárno - dramatický odbor

    • Literárno dramatický je odbor, ktorý sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy a je nepostrádateľnou činnosťou žiakov.

     Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety - slovesnosť a prednes, pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove.

     Pre najmenšie detí ponúkame praktické skúsenosti v oblastiach, ako sú základy dramatickej tvorby, dramatickej slovesnosti pohyb, prednes, hlasová príprava a práca v súbore.

     Vo vyšších ročníkoch preberieme aj ďalšie poznatky z dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes, ako aj prácu v súbore, hlasovú prípravu a prednes.

    • Színjátszás szak

    • Színjátszás tanszakon:

     A tanév során játékos, kreatív foglalkozások keretében az alábbi tematikákat sajátíthatják el a diákok: játékos, kreatív foglalkozások, színpadi mozgás, maszkjáték, beszédtechnika, szituációs gyakorlatok, tánc, színpadi előadások.

     Diákjaink hazai és nemzetközi versenyeken, fellépéseken, színjátszó táborokban vesznek részt és különböző színházi előadásra látogatnak el.

     Művészeti iskolánk együttműködik hazai és külföldi iskolákkal, intézményekkel, galériákkal. Diákjainkat tehetségvizsgákra készítjük fel továbbtanulás céljából, közép- és felsőoktatási intézményekbe.

     Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt művészeti iskolánk épületébe, lehetőséget kínálunk betekinteni az egyes tanítási órákra június végéig, megnézhetik tantermeinket és megismerkedhetnek magasan képzett szakoktatóinkkal.

      

    • Zážitok - Élmény

    • Divadlo hráme, ale aj tvoríme... súčasťou zážitku je aj spoločné objavovanie materiálov, tvorba masiek a kostýmov.

     Színházat játszunk és alkotunk is egyben...  az élményhez tartozik az anyagok és textúrák közös felfedezése, a maszk- és kosztümkészítés.

  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje