Prehlásenie o prístupnosti web stránky

Webova stránka szusart.edupage.org je tvorená so snahou o dosiahnutie maximálnej prístupnosti svojho obsahu a použiteľnosť podľa známych metód.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štrukturovanom jazyku HTML. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS). Stránky spĺňajú štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok, podľa § 13 zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Ilustračné obrázky sú označené prázdnym atribútom "alt".

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Web stránka je plne použiteľná aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

Ak nájdete na týchto stránkach čokoľvek, čo by podľa Vás nezodpovedalo požiadavkám prístupnosti, informujte nás, prosím. Nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
 • Fotogaléria

  • Karácsonyi kocert - Vianočný koncert
  • Angyalkák muterme - Ateliér anjelikov
  • Dance Life Expo Brno
  • Negyedévi kiállítás - Štvrťročná výstava
  • Ünnepélyes tanévnyitó - Otvorenie školského roka
  • SZMPSZ Nyári Egyetem Komárno, Rimavská Sobota – Letná Univerzita
  • Táncos képzés - Tanečné vzdelávanie
  • Nyári tábor - Letný tábor
  • Évzáró musor Matica Slovenská Koncoročný program
  • Évzáró műsor Martoson – Koncoročný program v Martovciach