• Prijímacie skúšky

  • Termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

   00.5.2020 o 14:00 do 18:00

    

   Kritéria na prijatie

    

   Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

   • rytmické cítenie
   • dobrý zdravotný stav
   • sústredenosť
   • odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku 

    

   Kritéria na prijatie do Hudobného odboru 

   • vytlieskanie zadaného rytmu
   • hudobné cítenie
   • spev pripravenej piesne

    

   Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru

   • predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa.

    

   Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

   • prednes pripravenej poézie alebo prózy
  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
 • Fotogaléria

  • Karácsonyi kocert - Vianočný koncert
  • Angyalkák muterme - Ateliér anjelikov
  • Dance Life Expo Brno
  • Negyedévi kiállítás - Štvrťročná výstava
  • Ünnepélyes tanévnyitó - Otvorenie školského roka
  • SZMPSZ Nyári Egyetem Komárno, Rimavská Sobota – Letná Univerzita
  • Táncos képzés - Tanečné vzdelávanie
  • Nyári tábor - Letný tábor
  • Évzáró musor Matica Slovenská Koncoročný program
  • Évzáró műsor Martoson – Koncoročný program v Martovciach