• Prijímacie skúšky

  • Termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

   00.5.2020 o 14:00 do 18:00

    

   Kritéria na prijatie

    

   Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

   • rytmické cítenie
   • dobrý zdravotný stav
   • sústredenosť
   • odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku 

    

   Kritéria na prijatie do Hudobného odboru 

   • vytlieskanie zadaného rytmu
   • hudobné cítenie
   • spev pripravenej piesne

    

   Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru

   • predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa.

    

   Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

   • prednes pripravenej poézie alebo prózy
  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje