• HUDOBNÝ ODBOR - ZENESZAK

    Záujem o štúdium v hudobnom odbore je stála vyšší. Žiaci si majú možnosť vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov: klavír, gitara, elektrická gitara,  zobcová flauta, husle, citara, spev.

    A zenetanulás iránti érdeklődés egyre magasabb. A tanulóknak lehetőségük nyílik a hangszerek széles skálájából választani: zongora, klaszikus és elektromos gitár, furulya, hegedű, citera, ének.

     

    VÝTVARNÝ ODBOR - KÉPZŐMŰSZET SZAK

    Patrí k odboru s najväčším počtom žiakov. Ponúka žiakom široký priestor k rozvíjaniu talentu v oblasti výtvarnej tvorivosti. Cieľom pedagógov je rozvoj kreativity, spoznanie výtvarných disciplín a techník, porozumenie výtvarnej kultúre a estetickým hodnotám. Grafiku pre pokročilých vyučuje Tibor Kopócs, významný umelec v oblasti grafiky, umeleckého smaltu a maľby.

    A leglátogatottabb tanszakjaink közé tartozik. A tanulóknak széles lehetőségeket kínál tehetségük kibontakoztatásában a képzőművészeti kreativitás területén. A padagógusok cílja az alkotókészség fejlesztése, különféle képzőművészeti technikák megismertetése, a vizuális kultúra és az esztétikai értékek megértetése. Emelt szintű grafikát Kopócs Tibor grafikus-, festő- és zománcművész tanít.

     

    TANEČNÝ ODBOR - TÁNCSZAK

    Do tohto odboru je možné sa prihlásiť od 5 rokov. Cieľom vyučovacieho procesu je všestranná základná tanečná výchova v oblasti klasického, ľudového a moderného tanca. Žiaci reprezentujú školu na súťažiach a zaujímavými choreografiami sa predstavujú širokej verejnosti na koncertných vystúpeniach.

     

    LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR - SZÍNJÁTSZÁS SZAK

    Literárno-dramatický je odbor, ktorý sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy žiakov. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety - slovesnosť a prednes, pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove. Štúdium ponúka základné herecké techniky ako sú etudy, javiskový pohyb, javisková reč, správna výslovnosť, umelecký prednes. Odbor môžu navštevovať študenti od 1.ročníka  ZŠ.

  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje