• Czafrangó Sylvia

     • Az iskola alapítója

      A Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem pedagógiai karán képzőművészetet tanult, majd évekig művészeti alapiskolában tanított. Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Ezzel párhuzamosan szerezte meg a népi iparművészeti képzésben a népi fazekasmester címet. 2006-tól 2014-ig Nyitrán a Konstantín Filozófus Egyetemen és a Selye János Egyetemen tanított képzőművészetet. Mielőtt iskolát alapított, képzőművész tanárként tevékenykedett, festőművészként és keramikusként kapcsolódott be a művészeti életbe. Számos külföldi és hazai kiállításon vett részt. Tagja külföldi és szlovák művészeti csoportoknak, valamint a szlovákiai képzőművészeti uniónak.

      „Az iskola megalapításának gondolata már egyetemistaként foglalkoztatott. Legfontosabbnak azt tartottam és tartom most is, hogy mindenkihez eljusson a művészeti nevelés professzionális szinten. Ezt főleg a falvakra értem, ahol lehetőség nyílik számukra a művészeti óráinkon részt venni és helyben elsajátítani az egyes technikákat, az adott művészeti ágat, vagy azon belül azt, ami a legjobban érdekli a diákot. Szeretném mindenkinek hozzáférhetővé tenni a lehetőséget a tanuláshoz. Információt nyújtani arról, hogyan tudnak tovább fejlődni, tanulni a gyerekek, felkészíteni őket a művészeti továbbtanulásra.”

       

       

     • Ölveczky Mónika

     • 2017-től a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola igazgatója, tánctanár. Építészmérnök, másod - ill. harmad diplomaként Pozsonyban és Komáromban pedagógiai szakokkal bővítette portfólióját. 1993-tól a pozsonyi Ifjú Szivek táncosa, ugyanettől az évtől tanít művészeti alapiskolában. Számos tánccsoport tagja, néptáncpedagógus, akkreditált néptánc és népi játék módszertani képzések oktatója.

      „A művészet mindig is fontos szerepet töltött be az emberek életében. Általa látjuk a világot oly módon, ami több egyszerű észlelésnél – hiszen benne vannak saját tapasztalataink, értékítéletünk, élményeink és vágyaink. Minden művészeti ág hordoz magában valami többletet, ami a valós megtapasztalást saját belső világunk által gazdagítja, kiegészíti. Akár befogadóként, szemlélőként éljük meg ezeket a hatásokat, akár mi magunk vagyunk az alkotók – mindenképpen hat személyiségünkre a művészettel való kapcsolat. Napjaink egyik jelentős kihívása a problémák alkotó módon való megközelítése. Az élet számos területén van szükségünk erre a képességre, és hovatovább fontosabbá válik, mint a lexikális tudás, az információk gépies ismétlése. Éppen ezért a művészeti oktatás talán legjelentősebb küldetése felfedezni mindenkiben az alkotót, személyiségünk azon oldalát, mely új értékeket teremt és megbecsüli, értékeli a mások által létrehozottakat.”

  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Ing. Ölveczky Mónika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje