• Predstavíme sa

    • Naša škola otvorila brány pred verejnosťou v školskom roku 2013/2014.

     Je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl.

     Vyučujeme v štyroch odboroch:

     1. Hudobný odbor (hra na klavíri, hra na elektrickej gitare, hra na klasickej gitare, hra na husliach, hra na ľudových hudobných nástrojoch - citara, hra na zobcovej flaute, spev, hudobná náuka, prípravná hudobná výchova - "hudobná škôlka")
     2. Literárno dramatický odbor
     3. Tanečný odbor
     4. Výtvarný odbor

      

     Vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore sa deje skupinovo, v hudobnom odbore sa vyučuje individuálne. Žiaci sú hodnotení známkami, na konci roka žiaci dostanú vysvedčenie.


     PEDAGÓGOVIA

    • Prečo si zvoliť našu školu

    • Každý, ktorý si zvolí našu školu sa stane členom jednej veľkej rodiny - kolektívu, v ktorom je na dôležitom mieste ľudský, empatický prístup, úcta k umeniu a kreatívna, uvoľnená atmosféra, v ktorej je radosť tvoriť, nájsť v sebe umelecký talent.

     Ďalšie výhody, ktoré ponúkame našim žiakom:

     • Možná účasť na rôznych súťažiach v tuzemsku a v zahraničí
     • Spolupráca s podobnými školami
     • Letné tábory
     • Príprava na talentové a na prijímacie skúšky
     • Skupinové odbory bez školného

      

     Náš učiteľský kolektív pracuje neustále na tom, aby aj dnešným deťom prinieslo umenie tak veľa, ako predchádzajúcim generáciám. Aby sme dosiahli tento cieľ, spájame tradičné hodnoty (klasický balet, klasický repertoár vo vyučovaní hry na hudobnom nástroji) s modernými, inovatívnymi učebnými metódami. Využívame kooperatívne vyučovanie, projektor, počítač a internet a ďalšie netradičné metódy a formy vyučovania. Chodíme na výstavy a tanečné predstavenia, aby žiaci mali možnosť zoznámiť sa s umením aj zo strany diváka. Urobíme všetko preto, aby sme sa spolu cítili dobre.

  •   Všetko pre Vás a pre Vaše deti

    • Idea
    • Naša škola je dynamicky rozvíjajúca inštitúcia. Neustále hľadáme nové nápady - zúčastňujeme sa na workshopoch a my sami usporiadame pravidelné tvorivé dieľne v rôznych umeleckých odvetviach. Inovatívne metódy alebo oživenie starých remesiel je pre nás výzvou. A najlepšie je to, že nové nápady prijímame s rovnakým záujmom aj od našich žiakov a ich rodičov. Lebo spoločne nám to ide lepšie :) KONTAKT

    • Hybnosť
    • Nebývate vo veľkom meste? Nemáte v blýzkosti umeleckú školu? Žiadny problém. My presne vieme, že dnešní rodičia nemajú čas svoje deti doprevádzať na hodiny tanca a na lekcie hry na gitare. Preto sme v neustálom pohybe - naši učitelia podľa rozvrhu cestujú každý deň k vašim deťom, aby na elokovaných pracoviskách im naučili to isté, ako ich rovesníkom v budovách mestských umeleckých škôl. PEDAGÓGOVIA

    • Vytváranie hodnôt
    • V dnešnom svete sa točí všetko okolo peniazí. My hodnoty vidíme predovšetkým v osvojených vedomostiach, vo chvíľach prežívaných spolu so spolužiakmi pri spoločnej tvorbe a s obecenstvom, keď naše umenie predvedieme širokej verejnosti, alebo keď nás očarí vznešená nálada domáceho Vianočného koncertu v okruhu našich najbližších. Tieto momenty sú cennejšie ako hocičo iné. Veď sme do nich vložili aj kúsok zo seba. FOTO

    • Informácie o poplatkoch
    • Chceme, aby ste v tom mali jasno. Preto ďalšie informácie o poplatkoch spojených so štúdiom môžete nájsť v prehľadnej tabuľke TU

    • Naše úspechy
    • Najväčšiu radosť z umenia prežívame vtedy, keď sa o ňu môžeme podeliť aj s ostatnými. Prezrite, prosím našu galériu vysúpení, koncertov, výstav a súťažných výsledkov TU

    • Nájdete nás aj na Facebooku
    • Našu FB stránku aktualizujeme pravidelne. Môžete nám napísať správu a sledovať najnovšie udalosti.

     FB stránka školy

  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • szusart@gmail.com
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Ing. Ölveczky Mónika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje