• Népi kerámia alkotóműhely - Tvorivé dielne ľudovej keramiky

     • Aktualizációs képzés–Aktualizačné vzdelávanie

     • 7. Komáromi Mézfestivál - 7.Komárňanský medový festival

   • Kontakty

    • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
    • szusart@gmail.com
    • +421944235432
    • Školská 332, 946 31 Chotín
  • Fotogaléria

   • Karácsonyi kocert - Vianočný koncert
   • Angyalkák muterme - Ateliér anjelikov
   • Dance Life Expo Brno
   • Negyedévi kiállítás - Štvrťročná výstava
   • Ünnepélyes tanévnyitó - Otvorenie školského roka
   • SZMPSZ Nyári Egyetem Komárno, Rimavská Sobota – Letná Univerzita
   • Táncos képzés - Tanečné vzdelávanie
   • Nyári tábor - Letný tábor
   • Évzáró musor Matica Slovenská Koncoročný program
   • Évzáró műsor Martoson – Koncoročný program v Martovciach