• Kontakt

    • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
    • szusart@gmail.com
    • +421944235432
    • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
    • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
    • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
    • Ing. Ölveczky Mónika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje