• Tanévnyitó 2023/2024 - Slávnostné otvorenie školského roka

     • Művészeti iskolánkban megkezdődött a 2023/2024-es tanév. A szeptember 4-i tanévnyitón iskolánk igazgatónője, Czafrangó Sylvia, köszöntötte a tanulókat, szülőket és a tanári karunkat, aztán a zene tagozatos pedagógusaink és tanulóink egy rövid összeállítással kedveskedtek a jelenlévőknek. Minden tanulónak sikeres iskolakezdést kívánunk!

      Začal sa školský rok 2023/2024. Na slávnostnom otvorení školského roka 4. septembra privítala žiakov, rodičov a učiteľov riaditeľka našej umeleckej školy, Sylvia Czafrangóová a potom učitelia a žiaci hudobného odboru predviedli krátke vystúpenie. Všetkým žiakom želáme úspešný nový školský rok!

     • Fellépés a Nemesócsai Lecsófesztiválon - Vystúpenie na festivale "Lecsó" 2023

     • A 2023-as Lecsófesztivál programját színesítették augusztus 26-án a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapskola diákjai. A rendezvény Nemesócsán zajlott, és a helybeli táncosaink léptek fel vidám műsorukkal Kartai Adél tanárnő vezetésével.

      Program festivalu "Lecsó" 2023 obohatili 26. augusta žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej. Podujatie sa konalo v Zemianskej Olči a naši miestni tanečníci predviedli veselé vystúpenie pod vedením pani učiteľky Adél Kartai.

     • Pótfelvételi - Dodatočné prijímacie skúšky

     • Művészeti iskolánk szeptember 1-től pótfelvételit hirdet a 2023/2024-es tanévre. Szeretettel várunk minden kedves kis diákot és érdeklődőt a beíratkozásra minden hétköznap 8:00-16:30-ig: Európa-udvar 18, Komárom.

      Tel.: 0944 235 432, 035 777 15 25

      Naša umelecká škola vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na školský rok 2023/24 od 1. septembra v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. Srdečne očakávame každého nového žiaka a záujemcu.

      Adresa: Nádvorie Európy 18, Komárno, Tel.: 0944 235 432, 035 777 15 25

     • Képzőművészet tagozatunk bemutatkozása - Prezentácia výtvarného odboru

     • https://www.youtube.com/watch?v=XFQ8y6OTmME

      A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola képzőművészet tagozatának bemutatkozása.

      Az érdeklődők betekintést nyerhetnek művészeti iskolánk képzőművészet tagozatán folyó munkába.

      Ha kedvet kapnak, kaptok iskolánkban képzőművészetet tanulni, jelentkezzetek be hozzánk bátran!

      www.szusart.sk

      Prezentácia výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej.

      Záujemcovia môžu nahliadnuť do práce výtvarného odboru našej umeleckej školy.

      Ak máte záujem o výtvarné štúdium na našej škole, neváhajte a prihláste sa!

      www.szusart.sk

     • Zene tagozatunk bemutatkozása - Prezentácia hudobného odboru

     • https://youtu.be/e-JPwrb2Z1c

      A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola zene tagozatának bemutatkozása.

      Az érdeklődők betekintést nyerhetnek művészeti iskolánk zene tagozatán folyó munkába.

      Ha kedvet kapnak, kaptok iskolánkban zenét tanulni, jelentkezzetek be hozzánk bátran!

      www.szusart.sk

      Prezentácia hudobného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej.

      Záujemcovia môžu nahliadnuť do práce hudobného odboru našej umeleckej školy.

      Ak máte záujem o hudobné štúdium, neváhajte a prihláste sa!

      www.szusart.sk

     • Tánc tagozatunk bemutatkozása - Prezentácia tanečného odboru

     • https://youtu.be/O-fLKMzT9B4

      A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola tánc tagozatának bemutatkozása.

      Az érdeklődők betekintést nyerhetnek művészeti iskolánk tánc tagozatán folyó munkába.

      Ha kedvet kapnak, kaptok iskolánkban táncot tanulni, jelentkezzetek be hozzánk bátran!

      www.szusart.sk

      Prezentácia tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej.

      Záujemcovia môžu nahliadnuť do práce tanečného odboru našej umeleckej školy.

      Ak máte záujem o tanečné štúdium, neváhajte a prihláste sa!

      www.szusart.sk

     • Csomortáni Gál László kiállítása - Vernisáž výstavy László Gál Csomortáni

     • NAGYSZOMBATI KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALLÓKÖZI MÚZEUM, Dunaszerdahely

      Tisztelettel meghívják Önöket Csomortáni Gál László képzőművész kiállítására „... köpenye alá rejteztél..!“ című tárlatának ünnepélyes megnyitójára, amelyre (csütörtökön) 2023.09.14 és 17.00 órai kezdettel kerül sor a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában.

      A kiállítás kurátora: Antalffy Péter - művészettörténész

      Fellépnek: Martosi Mérges Banda, Katona István vezetésével

      A kiállítás 2023.10.07-ig tekinthető meg.

       

      Pozvánka:

      TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM V DUNAJSKEJ STREDE

      Vás úctivo pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy „... skryl si sa pod jeho plášť..!“ umeleckých diel výtvarníka Csomortáni Gál László, ktoré sa koná dňa 14.09.2023(vo štvrtok) o 17.00 hod. vo výstavnom pavilóne Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

      Kurátor výstavy: Antalffy Péter – historik umenia

      Účinkujú: Mérges Banda z Martoviec s vedúcim skupiny Katona István

      Výstava potrvá do 07.10.2023

     • Kovács Csonga Anikó kiállítása

     • Meghívó Kovács Csonga Anikó szeptember 16-i (szombat) nyitott műtermi kiállítására, amely Szentmihályfán, 14.00-tól 21.00-ig látogatható. A kiállítás kurátora Szabó Bodó Renáta.

     • Hiánypótló karvezetői kurzus a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskolában

     • Tartalmasan tölti a tanévkezdés előtti napokat az a hét zenepedagógus, aki jelentkezett a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola által augusztus 29-31-ra időzített karvezetői tanfolyamra. Az intézmény Európa-udvarbeli épületében folyó képzés nyitónapján az azt vezető Józsa Mónika Harmónia-életműdíjas karnaggyal, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának művészeti vezetőjével egyebek mellett a felvidéki kórusmozgalom helyzetéről is beszélgettem.

      ​​​​​​​

      Több hazai magyar karnagy panaszolta, hogy se énekkarokból és kórustagokból, se karnagyokból nincs elegendő utánpótlás. Ön is osztja ezt a véleményüket, s ha igen, miként pótolható e hiány?

      Sajnos, ezen állításukkal egyet kell értenem. Éppen ezért örültem Czafrangó Sylvia megkeresésének, s örülnék minden olyan kezdeményezésnek, ami arra hivatott, hogy e téren szakmailag próbáljunk egy kicsit növekedni, és bátorságot önteni a karvezetés és kórusalapítás gondolatával kacérkodó zenetanárokba. Az is örvendetes, hogy heten (négy nő és három férfi) jelentkeztek erre az első intenzív kurzusunkra, amely naponta fél tíztől hat óráig tart. Igyekszem elhitetni velük és másokkal is azt, hogy nem is ördöngősség a karvezetés, aminek alapfeltétele az, hogy szeressék a zenét, az éneklést és nem utolsó sorban a gyerekeket. Mi tagadás, csak kellő önbizalom birtokában lehet kiállni a kórustagok és a közönség elé. A jelenlegi tanítványaim többnyire falvakban oktatnak, s milyen szép is lenne, ha majd nekik köszönhetően több községben gyermekkórus alakulna! Ugyan manapság is vannak szépen éneklő gyermekkórusaink, de továbbiakat is létre kellene hozni, mert ekképp alapozható meg a kórusmozgalmunk jövője – a felnőtt énekkarok tagutánpótlása.

      A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a nyári egyetemei keretében már több karvezetői kurzust tartott. Miben különbözik egymástól a kétféle továbbképzés?

      Az SZMPSZ 2006 óta, sokáig Komáromban tartott ilyen tanfolyamokat, amelyek 2019-tól nyaranta Rimaszombatban folytatódnak. Az idei négynapos volt, s azon szintén oktattam. Azokon kezdő és gyakorlott karvezetők is részt szoktak venni, ezért mindig úgy kell összeállítani a repertoárt, hogy a szárnybontogató és a már tapasztaltabb kollégák is nekik megfelelő feladatot kaphassanak. Azok szokás szerint zárókoncerttel végződnek, amely során mindenki vezényel. Ez most egy más jellegű, zárókoncert nélküli ismeretgyarapítás, amely során aprólékosabban foglalkozhatunk a részfeladatokkal. Közben hangképzésre, szolfézsra… is időt szakítunk. Ez tehát egy sokrétű alapozás, végig zenével. Ezek a zenepedagógusok éneket vagy valamilyen hangszerjátékot oktatnak, a jövendő karmesterek hangszere pedig maga a kórus: vizuális úton-módon zenélnek, aminek a technikáját ugyanúgy meg kell tanulni, mint például a hegedűn a húrok lefogását stb. Szerencsére, a magyar zeneirodalom nagyon gazdag és változatos, így már a kezdő gyermekkórusok számára is sok nívós mű áll rendelkezésre. Ma alig átvettük a kétnegyedes ütemmutatót, hogy azt biztonsággal tudják vezényelni, máris áttértünk a kis kétszólamú darabokra, mert azokat a technika elsajátítása mellett zeneileg is ki kell bontani, javítgatni, füllel befogadni és nem csak kézzel, hanem fejben is kell irányítani. Az kell, ha a kéz vizuálisan olvashatón zenéljen azért, hogy azt a gyerekek követni tudják. A karnagynak azonban előre és utólag is gondolkodnia kell – a kórustagoknak utasítást kell adnia a következő feladatokhoz, s azt is tudnia kell, hogyan kell kijavítani az esetleges hibákat.

      Tehát ez esetben is igaz a mondás, hogy gyakorlat teszi a mestert, miközben valamiképp odahaza is csiszolódhat a karnagy tudása?

      Igen, a karnagynak is minél többet kell gyakorolni! A kézzel megvalósítható technikai feladatok odahaza, tükör előtt is végezhetők, így rögződik be mindaz, hogy egymás után mik következnek, mire kell odafigyelni, melyek a legfontosabb szólamok…Mielőtt kiáll a kórus elé, a karnagynak alaposan fel kell készülnie – az odahaza megtanultakat úgy kell rátennie a saját kezére, hogy mindez vizuálisan érthető legyen. Akképp, hogy akár egy kívülálló, aki nem tudná, hogy éppen milyen zene hallatszik, azt a karnagy kézmozgásából – vezényletéből kitalálná. Persze, szakmai továbbképzésekre is nagy szükség van, ezért én évközben szívesen visszatérnék ilyen többnapos kurzusokra.

      Egyetemi szinten, magyar nyelven se Nyitrán, se Komáromban nem képeznek karvezetőket?

      A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem zenei tanszékén korábban folyt magyar nyelvű oktatás. A 90-es évek elején megélhettem azt az ideális időszakot, amikor nyolcszemeszteres képzés volt a karvezetés. Sajnálatos, hogy ott már csak szlovákul lehet elvégezni a zenei nevelés szakot, mert az a Közép-európai Tanulmányok Karán nincs akkreditálva. Sőt, az egyetlen hazai magyar egyetemünknek számító Selye János Egyetemen sincs! Tehát aki Nyitrán ének-zenetanár szakra jelentkezik, mindent, így karvezetést is szlovákul tanul, csupán helyi magyar kórusba járhat, amit neki ugyanúgy elismernek szakmai gyakorlatként, mintha szlovákba járna. Ez azért is kevés, mert egy magyar iskolában kórust vezető, jövendő karnagynak alaposan kell ismernie a magyar zeneirodalmat. Tudatában vagyunk annak, hogy ezt sem az említett rimaszombati, sem pedig ez a komáromi kurzus teljes mértékben nem helyettesítheti, de legalább némi hiánypótlást jelent. Remélem, hogy e téren majd egyetemi szinten is beáll a pozitív változás, hiszen például az SJE-ben olyan tehetséges zenepedagógusaink vannak, mint Csehi Ágota dékánhelyettes-zongoraművész és a több kórust vezénylő Orsovics Yvette…

       

       

      Forrás: https://www.dunataj.sk/hianypotlo-karvezetoi-kurzus-a-czafrango-sylvia-magan-muveszeti-alapiskolaban/

     • Karvezetői kurzus

     • A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola karvezetői kurzust szervez.

      A képzés 2023. augusztus 29-31 között valósul meg Józsa Mónika karnagy vezetésével. A képzési napokon az oktatás 9:30-kor kezdődik és 18:00 óráig tart.

      Bővebb tájékoztatás és bejelentkezés az szusart@gmail.com email címen, vagy a +421 944 235 432 telefonszámon.

      Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

      Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej organizuje kurz dirigovania.

      Kurz sa uskutoční v dňoch 29. - 31. augusta 2023 pod vedením dirigentky Móniky Józsa. V dňoch školenia sa výučba začne o 9:30 hod. a potrvá do 18:00 hod.

      Bližšie informácie a prihlášky nájdete na szusart@gmail.com alebo na telefónnom čísle +421 944 235 432.

      Všetci záujemcovia sú vítaní!

     • Denný tanečný, hudobný a výtvarný tábor 2023

     • Tanec, pohybové aktivity, kreslenie, malovanie, modelovanie z hliny, maľovanie na sklo a veľa zábavy

      Súkromná základná umelecká škola čaká detí s pestrím programom: Tanec, pohybové aktivity, cvičenia na rozvoj rytmu, spev, kresba, maľba, modelovanie z hliny, maľba na sklo a veľa zábavy.

      Miesto: Nádvorie Európy 18, Komárno, denne od 08:00 do 16:00

      1. turnus: 10-14. júla 2023, tanečný a výtvarný tábor

      2. turnus: 24-28. júla 2023, výtvarný a hudobný tábor

      3. turnus: 07-11. augusta 2023, tanečný a výtvarný tábor

      4. turnus: 14-18. augusta 2023, výtvarný, tanečný a hudobný tábor

      5. turnus: 21-25. augusta 2023, výtvarný a hudobný tábor

      Cena týždňového tábora je 110 Eur, pre žiakov našej školy je zvýhodnená cena 100 Eur.

      Cena obsahuje desiatu, obed, olovrant, zmrzlinu, nápoje na každý deň, návštevu múzea, výlet s vyhliadkovým vláčikom a náklady na materiál na celý týždeň.

      Príslušnú sumu poprosím uhradiť vopred, najneskôr do 30. júna 2023.

      Tábor prebieha v malých skupinách, max. 10-15 detí pod vedením dvoch odborných učiteľov.

      Prihlásiť sa môžete odovzdaním prihlášky na adrese: Nádvorie Európy 18, Komárno, počas pracovných dní od 8:00-16:30, alebo telefonicky:

      +421 944 235 432,

      035 777 15 25

     • Napközis tánc és képzőművészeti tábor 2023

     • Tánc, mozgásfejlesztés, rajzolás, festés, agyagozás, üvegfestés és rengeteg játék.​​​

      A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola változatos kül- és beltéri programokkal várja a gyermekeket.

      Helyszín: Európa-udvar 18, Révkomárom, naponta 08:00-16:00 között

      1. turnus: 2023. július 10-14., tánc és képzőművészet

      2. turnus: 2023. július 24-28., képzőművészet és zene

      3. turnus: 2023. augusztus 7-11., tánc és képzőművészet

      4. turnus: 2023. augusztus 14-18., képzőművészet, tánc és zene

      5. turnus: 2023. augusztus 21-25., képzőművészet és zene

      Az egész hetes napközis tábor díja 110 Eur, iskolánk diákjainak a kedvezményes ára 100 Eur.

      Az ár tartalmazza a tízóraik, ebédek, uzsonnák, fagyizások, üdítők árát minden napra, múzeumlátogatásokat, városnézést kisvonattal és az anyagköltséget a tábor teljes idejére.

      A tábor díját kérjük előre kifizetni, legkésőbb 2023. június 30-ig.

      A tábor kis csoportokban zajlik, max. 10-15 fő, két szakoktató pedagógus vezetésével.

      Jelentkezni és érdeklődni lehet Komáromban, Európa-udvar 18. szám alatt, munkanapokon 8:00 - 16:30 óráig és a következő telefonszámokon:

      +421 944 235 432

      035 777 15 25

      Email cím: szusart@gmail.com

      A táborba bejelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával lehet.

     • Zene és tánc tagozatos tanulóink fellépése Komáromi napok keretén - Vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru v ramci Komárňanských dní

     • A következő linken megtekinthető művészeti iskolánk zene és tánc tagozatos tanulóinak és az OUCHA fúvószenekar koncertjének rövid összefoglalója, melynek iskolánk tanulói is tagjai. A fellépés a Komáromi napok keretén belül valósult meg.

      2022. május. 1

      Kristína Szabóová, Fatima Tárnok Chudá, István Szentesi, Sysy Tibi Bertók, Andrea Köles

      Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť krátke zhrnutie z vystúpenia žiakov hudobného a tanečného odboru našej umeleckej školy a dychového orchestra OUCHA, ktorého členmi sú aj žiaci našej umeleckej školy. Vystúpenie bolo súčasťou programov počas Komárňanských dní 1. mája 2022.

     • Zenés-Táncos Gálaműsor Marcelháza - Hudobno-Tanečný Galaprogram Marcelová

     • Művészeti iskolánk tánc- és zene tagozatos tanulóinak fellépése a Marcelházi Gálaműsoron. A rövid összefoglaló az alábbi linken tekinthető meg, fogadják szeretettel. 2022. május 28.

      Krátke zhrnutie z vystúpenia na Galaprograme v Marcelovej našich žiakov tanečného a hudobného odboru. 28. mája 2022

     • ZENÉS-TÁNCOS GÁLAMŰSOR - HODOBNO-TANEČNÝ GALAPROGRAM

     • Szeretettel várunk minden érdeklődőt művészeti iskolánk Gálaműsorára és kiállításmegnyitójára 2022. május 28-án Marcelházára, 16:30 órai kezdettel.

      Pozývame Vás na Galaprogram a vernisáž výstavy našej umeleckej školy dňa 28. mája 2022 o 16:30 v Marcelovej.

     • ZENÉS-TÁNCOS GÁLAMŰSOR - HUDOBNO-TANEČNÝ GALAPROGRAM

     • Szeretettel várunk minden érdeklődőt művészeti iskolánk Gálaműsorára és kiállításmegnyitójára 2022. május 22-én Nemesócsára, 16:30 órai kezdettel.

      Pozývame Vás na Galaprogram a vernisáž výstavy našej umeleckej školy dňa 22. mája 2022 o 16:30 v Zemianskej Olči.

  • Kontakt

   • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
   • +421944235432
   • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
   • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
   • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje